Donderdag 22 februari: Algemene Leden Vergadering!

Belangrijk! Op donderdag 22 februari vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Vanaf 19.30 is iedereen van harte welkom in onze kantine.

Altijd belangrijk, maar dit jaar bijzonder belangrijk. Ons dagelijks bestuur treedt namelijk af en er dient een nieuw bestuur gekozen te worden. Daarnaast komen sowieso verschillende aspecten aan de orde: onze financiële situatie, status van het beleid, etc. Wederom wordt een en ander ingekleed door de jubileumcommissie die ook dan enkele belangrijke aankondigingen heeft en jullie voor de keuze stelt

Alle reden dus om deze avond te reserveren en naar de club te komen!
Jij komt toch ook?

Bestuur TC Weert-Oost

Beleid 2017-2021

Medio februari hebben wij tijdens de Algemene Ledenvergadering de status van de ontwikkeling van het beleidsplan 2017-2021 gepresenteerd. Download deze presentatie hier: Status beleidsplan 2017-2021

De presentatie beschrijft de uitkomsten van onze beleidsplanmiddag in januari, de gewenste situatie 2020, én de acties om daar te komen. Ons streven is om het beleidsplan zo concreet mogelijk te maken door het direct om te zetten in een actieplan, kleine duidelijke stappen toegankelijk voor ieder lid!

De volgende stappen dienen nu uitgevoerd te worden:

  1. Verzamelen van reacties van leden op het plan (eind februari);
  2. Acties verder afronden, detailleren, en valideren (midden maart);
  3. Een werkgroep oprichten voor het vervolgen van het beleidsplan (midden maart);
  4. Het actieplan openstellen voor inschrijven door leden (eind april);
  5. Start uitvoering beleid (vanaf mei).

Voor wat betreft punt 1 willen wij jullie vragen om reacties in te sturen op de presentatie zoals die er nu ligt. Het gaat hierbij om verdere detaillering, extra acties, ideeën, etc. die wij wellicht over het hoofd gezien hebben. Het gaat hierbij niet om nieuwe themas of andere richtingen, deze zijn nu bepaald. Reacties kunnen gestuurd worden aan beleid@tcweertoost.nl.

Voor wat betreft punt 4 zullen wij alle hulp van leden nodig hebben om dit plan uit te voeren de komende jaren. De bedoeling is om een centrale actielijst te maken waarop de acties met beoogde tijdsbesteding staan zodat leden hierop kunnen inschrijven. Het gaat dus om een actie met een begin en einde, met minimale tijdsbesteding. Hierover tzt. meer.

Met vriendelijke groet,

Madelon Damen, Han Beuten