Bestuur

Het bestuur van TC Weert-Oost is als volgt samengesteld :

 • de voorzitter, Han Beuten
 • de secretaris, Mart Verheijen
 • de penningmeester, Erik Smals

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gedrieën het dagelijks bestuur.

Verder zitten in het bestuur:

 • de voorzitter van de Technische Commissie, Maks Rietjens
 • de voorzitter van de Horeca en Activiteiten Commissie, Helmert van Scherpenzeel
 • de voorzitter van de PR Commissie, Han Beuten
 • de voorzitter van de onderhoudscommissie, Bert Hendrix
 • de voorzitter van de jeugdcommissie, vacature
 • de Ledenadministrateur, Han van der Vorst

Beleidsstukken

Klik op de link om het document te downloaden:

 • Beleidsplan 2012-2016
 • Statuten
 • Huishoudelijk reglement

E-Mail het bestuur: bestuur@tcweertoost.nl