Baanreglement

Toegang tot het park

Het park is toegankelijk met behulp van je ledenpas. De poort sluiten na entree zodat geen ongewenste gasten het park op kunnen.
De deur naar de kleedkamers en toiletten kun je zelf openen door je ledenpas door de lezer (rechts van de toegangsdeur) te halen. Als je binnen klaar bent, kun je de deur gewoon dicht trekken.

Leden met een extra geactiveerd pasje

Alle leden die een geactiveerd pasje voor de kantine hebben openen met de buitendeur  automatisch de kantinedeur. Graag de kantinedeur apart afsluiten met je pasje als je niet in de kantine hoeft te zijn (pasje 3 maal door de lezer naast de kantinedeur halen.

Speeltijden

 • Enkel spel: 45 minuten, incl. inspelen en opruimen
 • Dubbel spel: 60 minuten, incl. inspelen en opruimen
 • Miniveld: 45 minuten
 • Oefenkooi: 15 minuten

Bij drukte moet er gedubbeld worden!

De banen

Baan 4: is tot 19.00 uur jeugdbaan en aan de jeugd voorbehouden. Na dit tijdstip is dit een gelijke rechten baan. Baan 1 -2 – 3 -5 – 6 zijn gelijke rechten banen.
Gelijke rechten baan spreekt voor zich, zowel senioren als junioren kunnen met het afhangsysteem gebruik maken van deze banen in tegenstelling tot de seniorenbaan op het oude park. Deze komt te vervallen. Als er bij de competitie of andere activiteiten gebruik wordt gemaakt van 5 banen, is de vrije baan (baan 4) een gelijke rechten baan.
Baan 5 en 6: op maandag, dinsdag en donderdag vinden hier de trainingen plaats.
Bij activiteiten die nog niet in het afhangsysteem zijn vastgesteld kan op aanwijzing van de organisatie van een baan gebruik worden gemaakt met behulp van het afhangsysteem (dit is altijd een gelijke rechten baan). Indien alle banen door de activiteit worden gebruikt wordt dit aan de leden bekend gemaakt via de website, en/of Tiebreak en/of persoonlijke mail.

Bespeelbaarheid banen

Als het park open is, zijn in principe alle banen bespeelbaar, tenzij anders aangegeven op het publicatiebord of via onze site.
Onder bepaalde weersomstandigheden mogen de banen niet worden bespeeld:

 • Bij onweer
 • Bij sneeuw, ijzel of hagel
 • Bij opdooi,na een periode met strenge vorst ( een aantal dagen niet spelen).
 • Bij opdooi, na een periode van lichte vorst en als de banen nog wit zijn!
 • Bij onderhoud

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het nemen van besluiten over bespeelbaarheid van de banen.

Afhangen

Afhangen gebeurt met uw tennispasje in het digitale afhangsysteem in de gang. Een beschrijving voor het gebruik is aanwezig. Afhangen dient persoonlijk te gebeuren. De 2, 3 of 4 personen die samen willen gaan tennissen en die als eerste compleet aanwezig zijn op het park (en dus als eerste compleet hebben afgehangen) zijn ook als eerste aan de beurt om te gaan tennissen. Het is dus niet toegestaan om iemand vooruit te sturen om alvast af te hangen. Het systeem bepaalt de tijd, voor een dubbel een uur en voor een single 45 minuten. Niet afhangen betekent geen rechten op de baan als iemand anders de baan op wil die wel afgehangen heeft. Dit geldt voor zowel jeugd- als seniorleden.

Baanonderhoud

De baan netjes achterlaten, ook eventueel zaken van anderen opruimen. Vegen hoeft niet, mag wel.

Introductie

Introduceren is onder de volgende voorwaarden toegestaan.

 •  De introducé(e) is vergezeld van een lid van TC Weert-Oost
 •  Eenzelfde persoon mag per seizoen slechts 5 maal geïntroduceerd worden.
 •  Het introducerend lid dient voor het spel een tijdelijk pasje te gebruiken om af te hangen.  Tijdens openingstijden van de bar kan dit pasje tegen betaling  verkregen worden aan de bar. Na gebruik weer teruggeven aan de vrijwilliger achter de bar.
 •  Op andere momenten moet nog een handmatig geschreven kaartje worden ingevuld en bij het afhangbord opgehangen. Het introductiegeld en het ingevulde kaartje kan in een envelop in de brievenbus gedaan worden.
 •  Het introductiegeld per spel en per introducé(e) bedraagt normaliter voor senioren €. 2,50 en voor junioren €. 1,20.
 •  Introductie is alleen toegestaan als er banen vrij zijn.

Vrij spelen op de banen door junioren

Het is voor junioren van andere Weerter tennisverenigingen toegestaan om vrij op ons park te spelen, mits ze vergezeld zijn door een juniorlid van TC Weert-Oost.

Ballen over het hek aan de achterkant

Om overgeslagen ballen op te halen is de sleutel van het hek aan de achterkant te verkrijgen bij de bardienst. Als de bal is opgehaald moet het hek weer gesloten worden waarna de sleutel wordt ingeleverd bij de bardienst.

Schade aan banen of park

Wij stellen het op prijs stellen als u schade aan banen, hekwerk of park zou willen melden aan een van de leden van de onderhoudscommissie of aan de bardienst.